HAIGUSJUHT – Märts 2023

Haigusjuht: kokaiinist indutseeritud seljaaju transitoorne isheemiline atakk

Autorid: Unt

Artikli PDF

Sissejuhatus

Alates crack-kokaiini laiemast kasutuselevõtust 1980ndatel on suurenenud ka kokaiini tarvitamise järel esinevate neurovaskulaarsete tüsistuste arv, sealhulgas ka väga harva esinev seljaaju isheemiline kahjustus. Kokaiinist põhjustatud isheemia etioloogia on ebaselge, kuid selle arvatavad põhjused võivad olla vaskuliit, trombotsüütide suurenenud agregatsioonist tingitud tromboos, vatsakeste fibrillatsioonist tingitud kardiogeenne emboolia ning samuti sümpatomimeetiliste neurotransmitterite tagasihaarde blokeerimisest põhjustatud hüpertensioon ja vasospasm.