HAIGUSJUHT – Juuni 2010

Haigusjuhu kirjeldus. Harva esineva põhjusega hüperkaltseemia

Autorid: Ave Minajeva, Ülle Jakovlev, Tiia Jasjukevitš, Michal Michal, Väino Sinisalu 

Artikli PDF

Sissejuhatus

48aastane mees hospitaliseeriti uuringuteks jõuetuse, lihasnõrkuse ja korduva oksendamise tõttu. Varem oli haigel diagnoositud hüpertooniatõbi, krooniline neerukahjustus, puusa- ja põlveliigese artroos, gastroösofageaalne reflukshaigus. Uuringutel ilmnes väljendunud hüperkaltseemia. Haige suri äkksurma kardiaalsetel põhjustel. Lahangul ilmnes kõrvalkilpnäärmevähk, mis põhjustas patsiendil kroonilise hüperkaltseemia ning sellest tingitud neeru-, liigese- ja südamekahjustuse.

Eesti Arst 2010; 89(6):430−435