MITMESUGUST – Juuni 2006

Haruldaste haiguste andmebaas ORPHANET praktiseerivale arstile

Artikli PDF

Sissejuhatus

Seoses Eesti liitumisega Euroopa Liiduga ja piiride avanemisega uutele ravivõimalustele kutsuti Eesti osa võtma üle-euroopalisest Orphaneti projektist (DG Research grant # 2003220). Projekt on kutsutud ellu, et luua kogu Euroopat hõlmav usaldusväärne, tasuta ning kõigile kättesaadav haruldaste haiguste andmebaas ORPHANET (www.orpha.net).

Eesti Arst 2006; 85 (6): 401