EESTI ARSTIDE LIIDUS – Veebruar 2006

Head tavad arstide ja ravimitootjate suhetes

Autorid: Indrek Oro

Artikli PDF

Sissejuhatus

8. juunil 2005 allkirjastati Brüsselis Euroopa Arstide Alalise Komitee (CPME) ja Euroopa Ravimitootjate Organisatsioonide Liidu (EFPIA) ühisdeklaratsioon, mis käsitleb arstide ja ravimitootjate omavahelise suhtlemise häid tavasid. Nimetatud dokumendi ettevalmistamisele kulus poolteist aastat. CPME volikogu kiitis selle heaks 2005. aasta aprillis, EFPIA juhatus andis ühisdeklaratsioonile toetuse 2. juunil. Meenutagem, et nii Rahvusvaheliste Ravimi tootjate Liit Eestis (RRLE) kui Eesti Arstide Liit (EAL) on nimetatud organisatsioonide täievolilised liikmed, seega on dokument kohustuslik mõlema organisatsiooni liikmetele.

Eesti Arst 2006; 85 (2): 137–139