ÜLEVAADE – Juuli 2004

Helicobacter pylori infektsioon ja sünnikohordi fenomen

Autorid: Marje Oona

Artikli PDF

Sissejuhatus

H. pylori infektsiooni nakatutakse tavaliselt lapsepõlves, väga harva pärast 20. eluaastat. Infektsiooni levimus teatud kindlal ajavahemikul sündinud inimeste hulgas sõltub sellest, milline oli risk nakatuda nende inimeste lapsepõlves. Täiskasvanueas levimus enam oluliselt ei suurene. Igal sünnikohordil on temale iseloomulik H. pylori infektsiooni levimusmäär.

Eesti Arst 2004; 83 (7): 458–462