UURIMUS – Juuli 2003

Hematoloogiline analüüs: täiskasvanute referentsvahemikud ja kliiniliselt oluliste muutuste piirid

Autorid: Agu Tamm, Kaido Beljaev, Karel Tomberg, Kärt Palo, Milvi Topmann, Urve Kärtner

Artikli PDF

Sissejuhatus

Hematoloogiliste testide paremaks hindamiseks ei piisa kirjanduses toodud “normidest” ega rakuloendajaid tootvate firmade soovitatud referentsväärtustest. Selles uurimuses on esmakordselt Eestis välja töötatud hematoloogiliste näitajate referentsväärtused ja kliiniliselt olulise muutuse piirid oma rahvastiku tervetel täiskasvanutel.

Eesti Arst 2003; 82 (2): 452–459