ÜLEVAADE – September

Hemolüütilis-ureemiline sündroom

Autorid: Juhanson

Artikli PDF

Sissejuhatus

Hemolüütilis-ureemiline sündroom on harva esinev sündroom, millele on iseloomulik hemolüütiline aneemia, trombotsütopeenia ning äge neerupuudulikkus. Tegemist on sagedasima neerupuudulikkuse põhjustajaga lastel. Hemolüütilis-ureemiline sündroom võib tekkida infektsiooni järel või olla põhjustatud komplemendi komponente kodeerivate geenide mutatsioonidest. Ravis on kesksel kohal neerufunktsiooni toetamine, atüüpilise vormi puhul plasmateraapia ning monokloonse antikeha ekulizumabi manustamine. Artikli eesmärk on anda ülevaade sündroomi patofüsioloogiast, diagnostikast ja ravimeetoditest.

Eesti Arst 2018; 97(8):417–423