ÜLEVAADE – August 2005

Hingamistakistused II. Hingamistakistuse mõõtmine väikelastel

Autorid: Jana Kivastik, Maire Vasar, Peet-Henn Kingisepp

Artikli PDF

Sissejuhatus

Paljudel hingamiskaebustega patsientidel esineb hingamisteede valendiku ahenemine, millega kaasneb voolutakistuse suurenemine. Forsseeritud hingamise voolu-mahu lingu abil on võimalik kaudselt hinnata hingamisteede takistuse muutusi, kuid seda uuringut saab nõuetekohaselt teha alles alates 6. või 7. eluaastast. Artiklis on kirjeldatud kaht meetodit, mis sobivad hingamisteede takistuse mõõtmiseks juba ka väikestel lastel ning mille kasutusele võtmisega paranevad märkimisväärselt just eelkooliealiste laste kopsuhaiguste diagnoosimise ja ravi efektiivsuse hindamise võimalused.

Eesti Arst 2005; 84 (8): 563–567