ÜLEVAADE – Aprill 2009

HIV-infektsiooni kliiniline eetika – nihil sub sole novum?

Autorid: Andres Soosaar

Artikli PDF

Sissejuhatus

Artikkel käsitleb neid HIV/AIDSi meditsiinilisi ja sotsiaalseid tahke, mis mõjutavad oluliselt selle haigusega seotud meditsiinieetika küsimusi. Lähemalt vaadeldakse HIV-nakkuse kliinilise eetika olulisemate probleemidena haigete diskrimineerimist, nende privaatsuse tagamist, testimist ja teavitamist. Teemakäsitlus on kantud arusaamast, et HIV/AIDSi kui haiguse erandlikkus on kogemuse ja teaduslike teadmiste kiire kasvuga vähenemas. Edukaks toimetulekuks haigusega on jätkuvalt vaja arendada haigete heaolu parandamiseks interdistsiplinaarseid koostöövõrgustikke lokaalsest tasemest globaalseni ning arstidel ja arstiteadusel on selles ülitähtis roll nii haigete abistamisel kui ka uute teadmiste saamisel. Selles mõttes erineb HIV/AIDSi käekäik märkimisväärselt varasematest epideemiatest.

Eesti Arst 2009; 88(4):257−261