ÜLEVAADE – Aprill 2009

HIV/AIDS – sotsiaalne probleem?

Autorid: Airi-Alina Allaste

Artikli PDF

Sissejuhatus

Eestis ei käsitletud kaua aega HIVd/AIDSi sotsiaalse probleemina, seda seostati ühiskonna marginaalsete rühmadega. Vaatamata sellele, et haiguse leviku tõkestamiseks on palju ära tehtud, esineb ühiskonnas HIV-nakkusega inimestesse siiski valdavalt negatiivne suhtumine. Haiguse olemust ei ole piisavalt ühiskonnas teadvustatud ja sellega seonduv info on ebapiisav. See on tõsiseks takistuseks haiguse leviku piiramisel ja HIV-nakatunute kaasamisel ühiskonda.

Eesti Arst 2009; 88(4):242−245