ÜLEVAADE – Aprill 2009

HIV/AIDSi ennetus – erinevate meetmete rakendamise tõhususe analüüs

Autorid: Anneli Uusküla

Artikli PDF

Sissejuhatus

Suurim proovikivi HIV ennetustegevuses on vajadus rakendada täismahus (rahvastiku tasemel / rahvatervise mõõtmes) juba olemasolevaid teadmisi. Ressursside piisavus ei ole ainus vajalik tingimus edukate tulemuste saavutamiseks HIV ennetustöös. Arvestades ressursipiiranguid, tuleks võtta kasutusele tõenduspõhised, kombineeritud ja tausta (epideemia faas, epideemia tuumikrühmad) arvestavad spetsiifi lised ennetusmeetmed. Ennetamine tuleb ühendada ravi ja hooldusega. On väga oluline tunda ära toetavad sotsiaalsed tegurid ja tegeleda nendega, sh võidelda häbimärgistamise vastu. Ennetustegevuse edukuse ülioluline osa on tugev juhtimine valitsuse kõrgeimal tasandil (5).

Eesti Arst 2009; 88(4):250−256