UURIMUS – Veebruar 2007

HIV/AIDSi temaatikaga seotud teadmised ja hoiakud Eestis täiskasvanute hulgas

Autorid: Karmen Lai, Kristi Tarik

Artikli PDF

Sissejuhatus

HI-viirusega nakatumise plahvatuslik kasv algas 2000. a narkomaanide seas. Vaatamata HIV-nakkuse ennetamisele on viimastel aastatel diagnoositud aastas keskmiselt 600 uut juhtu, millest suurema osa moodustavad mittenarkomaanide nakatumised. Ennetus meetmete tõhustamise ning riigi poolt HIV-positiivsete peale kasutatavate üha kasvavate ravi summade kõrval tuleb vaadata ka viiruse/haiguse problemaatika inimlikku poolt. Artiklis on analüüsitud Eestis elavate täiskasvanute teadmisi ja hoiakuid seoses HIV/AIDSiga, et selgitada välja, kas ühiskonna liikmed on valmis toetama ja aitama HIV-positiivset inimest.

Eesti Arst 2007; 86 (2): 88–93