RAVIMITEAVE RAVIMIAMETILT – September 2016

Hulgimüeloomi ravi

Autorid: Madli Pintson, Marju Hein

Artikli PDF

Sissejuhatus

Hematoloogiliste kasvajate esinemise korral on 10–15%-l juhtudest tegu müeloomtõvega (1). Müeloomtõbi ei ole väljaravitav, kuid ravimitega on võimalik aeglustada haiguse progresseerumist, parandada patsientide elukvaliteeti ning pikendada elu. Viie aasta elulemus Eesti patsientidel aastatel 2010–2014 oli 33% ja ühe aasta elulemus 61% (2). Paranenud elulemuse tõttu on oluline, et tervishoiutöötajad oleksid ravivõimalustega tuttavad. Artiklis on tutvustatud müeloomtõve ravis kasutatavaid peamisi ravimeid ja nende toimemehhanisme.

Eesti Arst 2016; 95(8):547–551