MITMESUGUST – Jaanuar 2005

Hüperkolesteroleemia kombineeritud ravi statiinide ja esetimiibiga

Autorid: Anu Hedman, Arvo Mesikepp, Rein Vahisalu

Artikli PDF

Sissejuhatus

Paljude epidemioloogiliste uuringutega on tõestatud, et suur vere kolesteroolisisaldus on üheks koronaartõve riskiteguriks. Vaatamata sellele ei ole piisavalt igapäeva praktikasse juurdunud vere kolesteroolitaseme mõõtmine ja selle ravimitega mõjustamine ei südamehaiguste riskirühma kuuluvatel ega koronaartõvega patsientidel.

Eesti Arst 2005; 84 (1): 47-49