EAKAD JA VÄHK – November 2015

Hüpertensioon ja vähk

Autorid: Mikk Saretok, Jana Jaal

Artikli PDF

Sissejuhatus

Pahaloomulised kasvajad on südame- ja veresoonkonnahaiguste kõrval üheks peamiseks haigestumuse ja suremuse põhjuseks nii Euroopas kui ka Eestis. Epidemioloogilistes uuringutes on tõdetud, et kõrgvererõhktõbi on vähitekke üldine riskitegur, ning enam on kirjeldatud hüpertensiooni kui neeruvähi riskitegurit. On leitud, et kaasuvad haigused (sealhulgas hüpertensioon) mõjutavad oluliselt vähihaigete patsientide elulemust. Lisaks põhjustavad kõrvaltoimena hüpertensiooni ka tänapäeval kasutatavad medikamentoossed vähiravimid. Vähiravist tingitud hüpertensiooni põhjustavad eelkõige veresoonte teket pidurdavad angiogeneesi inhibiitorid. Võrreldes tavarahvastikuga ei ole vähihaigete hüpertensiooni ravis sedastatud põhimõttelisi erinevusi, kuigi esineb viiteid, et valikravimiks angiogeneesi inhibiitoritest tingitud hüpertensiooni korral võiksid olla reniinangiotensiinsüsteemi toimivad preparaadid.

Eesti Arst 2015; 94(10):614–617