UURIMUS – Aprill 2003

Hüpertensiooni ravi indapamiidiga kliinilises Hüpertensiooni ravi indapamiidiga kliinilises

Autorid: Aita Graf, Igor Pšenitšnikov, Olga Volož, Tatjana Šipilova

Artikli PDF

Sissejuhatus

Eestis on rahvastiku-uuringute andmeil 30,2%-l meestest ja 23%-l naistest arteriaalne hüpertensioon ning selle esinemissagedus kasvab pärast 50. eluaastat. Uuritud on diureetikumi – indapamiidi toimet arteriaalsele vererõhule 1. ja 2. astme hüpertoonia korral. Antihüpertensiivset efekti täheldati kõigil haigetel, kel kasutati indapamiidi kas monoteraapiana või kombinatsioonis teiste antihüpertensiivsete vahenditega.

Eesti Arst 2003; 82 (4): 265–269