ÜLEVAADE – November 2007

Huvitumine inimese elukogemustest aitab seada adekvaatseid ootusi tema koostöövõimele patsiendina: sotsiaaltöötaja vaatenurk

Autorid: Katrin Raamat

Artikli PDF

Sissejuhatus

Kirjutis on inspireeritud sotsiaalepidemioloogilisest vaatenurgast tervisele (1–3) ning tugineb enam kui 6aastasele sotsiaaltöökogemusele onkoloogiakeskuses ja sotsiaaltöötaja kliendibaasi analüüsile. Vaatluse all on vähipatsientide – sotsiaaltöötaja klientide – vähihaigestumuse näitajad ja probleemid, mis tulevad ilmsiks onkoloogiakeskuse sotsiaaltöö praktikas.

Eesti Arst 2007; 86 (11): 888–897