UURIMUS – September 2023

Ida-Tallinna Keskhaiglas 2020. aastal teostatud koloskoopiate vastavus Euroopa Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühingu kvaliteediparameetritele

Autorid: Zimmerer et al.

Artikli PDF

Sissejuhatus