ÜLEVAADE – Veebruar 2008

Immuunrekonstitutsioonisündroomi avaldumine nahal

Autorid: Annika Volke

Artikli PDF

Sissejuhatus

Retroviirusvastast ravi saavatel HI-viirusega nakatunud inimestel ette tulev põletikuline immuunrekonstitutsiooni sündroom arvatakse olevat tingitud immuunsuse taastumisest mitmete infektsioossete ja mitteinfektsioossete tegurite suhtes. Sündroomi iseloomustab
teadaoleva haiguse näiliselt paradoksaalne halvenemine või uue põletikulise seisundi kujunemine pärast retroviirusvastase ravi algust. Sõltuvalt seisundi loomusest ja raskusastmest võib kasutada infektsiooni- või põletikuvastaseid vahendeid. Enamasti on prognoos hea ja retroviirusvastast ravi saab jätkata. Lai kliiniline spekter hõlmab muu hulgas ka põletikulisi muutusi nahal, mille avaldustele heidab pilgu käesolev ülevaateartikkel.

Eesti Arst 2008; 87(2):122−126