UURIMUS – Mai 2006

Infrapunakiirguse mõjust kehakaalule tugiliikumissüsteemi kaebustega naispatsientidel

Autorid: Jaak Maaroos, Maie Ojamaa, Maire Audova, Rein Kuik

Artikli PDF

Sissejuhatus

Eestis esineb jätkuv suur haigestumus ja suremus vereringehaigustesse, mille üheks riskiteguriks on ülekaalulisus. Kehakaalu langetamisel on oluline organismi viidud energiaallikate hulga ja energia kulutamise õige vahekord. Käesoleva uuringu eesmärgiks oli selgitada infrapunakiirguse ainevahetust kiirendavat ja kehakaalu langetavat toimet ülekaalulistel naispatsientidel, kes pöördusid taastusarsti vastuvõtule tugiliikumissüsteemi kaebustega. Uuringus kasutati üldist infrapunakiirgusprotseduuri, mille järel esines kehakaalu langust 45%-l osalenutest, kuigi muutused ei saavutanud keskmise kehakaalu, KMI, rasvaprotsendi ja rasvamassi osas statistilist usaldus väärsust. Samas täheldati patsientidel märgatavat meeleolu paranemist ja väsimustunde
vähenemist, ka valusid liigestes esines neil pärast ravikuuri tunduvalt vähem.

Eesti Arst 2006; 85 (4): 285–289