ÜLEVAADE – Aprill 2007

Inimese papilloomiviirusest tingitud p16 (üle)ekspressiooni immunohistokeemiline hindamine emakakaelavähi ja düsplaasiate diferentsiaal diagnostikas

Artikli PDF

Sissejuhatus

Inimese papilloomiviirusega (HPV) seotud emakakaela düsplaasiate ja vähi korral sõltub p16 proteiini üleekspressioon sellest, kas HPV on episomaalne või integreeritud peremeesraku genoomi. Väikese riskiga HPV tüved on peremeesrakus enamasti episomaalsed, põhjustades rakkude atüpismi, nõrka düsplaasiat ja kondüloome. Raske düsplaasia ja emakakaelavähi puhul on suure riskiga HPV integreerunud peremeesraku genoomi, tuues kaasa onkogeenide ekspressiooni suurenemise ning kompensatoorse p16 üleekspressiooni. p16 avaldumise immunohistokeemiline hindamine võimaldab eristada integreeritud HPVga seotud koekahjustusi nendest, kus HPV on episomaalne või puudub. Illustratsioonidena on kasutatud Ida-Tallinna Keskhaigla patoloogiakeskuse tsütoloogilisi ja histoloogilisi preparaate.

Eesti Arst 2007; 86 (4): 266–272