PÄEVAKORRAL – September 2006

Inimese tüvirakud ja rakuteraapia

Autorid: Toomas Neuman

Artikli PDF

Sissejuhatus

Inimese tüvirakkude avastamine ja meetodikate väljatöötamine nende kasvatamiseks in vitro on loonud võimaluse autoloogilise rakuteraapia tekkeks. Koos tüvirakkude temaatikaga on viimasel kümnendil ühiskonna tähelepanu keskmesse kerkinud ka inimese ja loomade kloonimine. Teadusliku kontseptsioonina on nii tüvirakud kui ka kloonimine suhteliselt vanad valdkonnad. Efektiivse rakuteraapia areng eeldab täpseid teadmisi tüvi rakkude bioloogiast ja nendel teadmistel põhinevate meetodite loomist tüvirakkude suunatud kultiveerimiseks.

Eesti Arst 2006; 85 (9): 565–569