ÜLEVAADE – Mai 2007

Integratsioon ja desintegratsioon sisemeditsiinis

Autorid: Margus Lember

Artikli PDF

Sissejuhatus

Sisehaigused on üks vanemaid meditsiinierialasid. Tehnoloogia kiire areng, uute ravi- ja diagnoosimis -meetodite juurutamine on tinginud arstide kitsama spetsialiseerumise vajaduse ka sisehaiguste vallas. Samas on inimene ühtne tervik ja haigused ei pruugi kahjustada vaid ühte elundit, seetõttu peab arst oskama haiget inimest ja haigusi hinnata ning käsitleda laiemalt kui oma kitsa spetsialiteedi vaatenurgast. Eesti oludes ei ole ei inim- ega materiaalseid ressursse arvestades võimalik avada igas haiglas kõiki kitsamaid sisehaiguste erialasid. Väljapääsuks ja edasise arengu võtmeks on tihedam koostöö eri asutuste vahel ja sisearstide koolitamine, et nad paremini orienteeruksid ka sisehaiguste kitsama eriala sagedamini ette tulevates probleemides.

Eesti Arst 2007; 86 (5): 344–347