ÜLEVAADE – Detsember 2008

Isheemilise insuldiga haige vajab kohest hospitaliseerimist ja ravi alustamist. Eksperdihinnangud

Artikli PDF

Sissejuhatus

Insuldihaige kiire hospitaliseerimine tagab võimalikult paremad ravitulemused. Kohene haiguse diagnoosimine ja seisundi hindamine võimaldab rakendada konkreetsele haigele kõige otstarbekamat ravi. Haige üldseisundi stabiliseerimine ja patogeneetilise ravi
alustamine annab võimaluse pidurdada või ära hoida ajukahjustuse süvenemist ka neil haigetel, kellele trombolüüsi ei saa teha.

Eesti Arst 2008; 87(12):968−971