MITMESUGUST – Oktoober 2004

Isikute vaba liikumise leping Šveitsi ja Euroopa Liidu vahel: arstid ja õed

Autorid: Udo Adrian

Artikli PDF

Sissejuhatus

Isikute vaba liikumise leping Šveitsi ja Euroopa Liidu vahel jõustus 1. juunil 2002. a. Alates 1. maist 2004 laieneb see ka Eesti Vabariigi kodanikele. Palgalistel arstidel ja õdedel, erapraksises tegutsevatel arstidel ja arstidel kui teenuste osutajatel, kellel on mõne Euroopa Liidu (EL) liikmesriigi kodakondsus, on õigus töötada Šveitsis. Tegevusalata isikud võivad asuda elama Šveitsi, kui neil on piisavalt raha, et mitte olla koormaks vastuvõtjale riigile.