EESTI ARSTIDE LIIDUS – Jaanuar 2024

Jaan Sütt: arstide väljaränne on pidurdunud, kuid tagasi ei tulda töötingimuste tõttu

Autorid: Filippov

Artikli PDF

Sissejuhatus