MITMESUGUST – Juuni 2005

Jällegi kiirabist

Autorid: Väino Sinisalu 

Artikli PDF

Sissejuhatus

Kiirabiteenistus Eestis on korraldatud „Eesti kiirabi arengukontseptsiooni 2000–2010 ” alusel. See omakorda lähtub tervishoiuteenuste korraldamise seadusest. Igapäevane elu on esile toonud mitmeid kiirabiteenistuse kitsaskohti: riik ei ole suutnud rahastada kiirabi planeeritud mahus, paiguti täidab kiirabi ülesandeid, mis kuuluvad perearsti kompetentsi, sest suur osa väljakutsetest kuuluvad kergete hulka jne.

Eesti Arst 2005; 84 (6): 447-448