ÜLEVAADE – Oktoober 2013

Jäsemeluude metastaaside käsitlus

Autorid: Marju Raukas, Mari Kanger

Artikli PDF

Sissejuhatus

Luumetastaase on peetud pahaloomulise kasvaja lõppjärgu kuulutajaks. Patsientide prognoos on paranemas. Ehkki luumetastaasid põhjustavad harva patsiendi surma, halvendavad nendest tingitud valu, patoloogiline luumurd, jäseme funktsiooni kaotus või metaboolsed häired, iseäranis hüperkaltseemia, elukvaliteeti oluliselt. Põhihaiguse prognoos määrab ravitaktika. Lühike oodatav elulemus eeldab palliatiivset käsitlust, eelkõige medikamentoosset valuravi ja kiiritusravi. Parema prognoosi korral on ravi radikaalsem – luukolde resektsioon ja/või rekonstruktsioon koos adjuvantse kiiritusraviga. Teatud tingimustel vajavad stabiliseerimist ka murruohtlikud, veel fraktuurita metastaasikolded. Haigusjuhu käsitluses peab osalema meeskond, kuhu kuuluvad kindlasti radioloog, patoloog, nii kiiritus- kui ka keemiaravispetsialist, ortopeed, valuraviarst. Metastaatilise luuhaigusega patsientide ravi kunst on leida parim vaevuste leevendamise viis minimaalsete kõrvaltoimetega.
Eesti Arst 2013; 92(9):509–515