HAIGUSJUHT – Juuni 2004

Juveniilne krooniline müelomonotsütaarne leukeemia

Autorid: Hele Everaus, Krista Vaht, Sirje Mikkel

Artikli PDF

Sissejuhatus

Juveniilne müelomonotsütaarne leukeemia on harva esinev pahaloomuline kasvajaline vereloomekoehaigus, mida esineb sagedamini poistel. Haiguse aluseks on vereloome tüviraku defekt, mis põhjustab granulotsütaarsete ja monotsütaarsete rakuliinide produktsiooni kasvu. Artiklis on käsitletud juveniilse müelomonotsütaarse leukeemia diagnoosimist ja ravivõimalusi ning toodud 3aastase poisi haigusjuhu kirjeldus.

Eesti Arst 2004; 83 (6): 399–402