PÄEVAKORRAL – Juuni

Kaitse suurte ravikulude eest Tšehhis, Eestis ja Lätis: kolm kõrge sissetulekutasemega riiki – kolm erinevat kogemust

Autorid: Thomson et al.

Artikli PDF

Sissejuhatus

Eesti Arst 2018; 97(6):301–304