PÄEVAKORRAL – Juuni 2018

Kaitse suurte ravikulude eest Tšehhis, Eestis ja Lätis: kolm kõrge sissetulekutasemega riiki – kolm erinevat kogemust

Autorid: Sarah Thomson, Tamás Evetovits, Jonathan Cylus

Artikli PDF

Sissejuhatus

Eesti Arst 2018; 97(6):301–304