MITMESUGUST – Oktoober 2008

Kallihinnalised meditsiiniseadmed ja nende kasutamine Eesti haiglates

Autorid: Liisi Uder, Meelis Peerna, Raina Loom

Artikli PDF

Sissejuhatus

Riigikontroll uuris oma hiljuti lõppenud auditis „Meditsiiniseadmete soetamine ja kasutamine tervishoiuasutustes”, milline on Eesti haiglate varustatus laialt kasutatavate kallihinnaliste meditsiini­seadmetega (röntgeniseadmed, kompuu­ter- ja magnetresonantstomograafi d), kuidas toimib nende meditsiiniseadme­te soetamise planeerimine, hooldus ja kasutamine ning kas riigi tegevus selles valdkonnas aitab kaasa ravikindlustuse raha tõhusale ja säästlikule kasutamise­le. Auditit ajendas tegema laialt levinud arvamus, et viimastel aastatel on Eesti haiglates toimunud kallihinnaliste medit­siiniseadmete osas „võidurelvastumine“ ning selle tulemusena on haiglatesse soe­tatud ebamõistlikke kallihinnalisi sead­meid. Riigikontrolli audit otseselt sellele kinnitust ei leidnud. Küll leiti auditiga, et paljud röntgeniseadmed Eesti haiglates ei vasta tänapäeva nõuetele, üldhaiglate kompuutertomograafid on alakoorma­tud, patsiendid ei saa alati ravijuhendiga ettenähtud uuringuid ning osale patsien­tidele on tehtud kallihinnalisi uuringuid, mis ei ole olnud põhjendatud.

Eesti Arst 2008; 87(10):797−801