ÜLEVAADE – September 2012

Karskusliikumine ja arstiteadus sõjaeelses Eestis

Autorid: Ken Kalling

Artikli PDF

Sissejuhatus

Karskusliikumisel oli 19. ja 20. sajandi vahetusel oluline roll eestlaste rahvuslikus ärkamises. See mõjutas ka eesti soost arstide tegevust ja organiseerumist. Juba iseseisvas Eestis, eeskätt 1920. aastatel, moodustasid alkoholiga seotud uurimused märkimisväärse osa Tartu ülikooli meedikute teadustööst. Seda soodustas Eesti Karskusliidu toetus, mille taga omakorda tuleb näha eeskätt Villem Ernitsa initsiatiivi. Laiem Eesti arstkonna organiseerimine karskustöösse jäi siiski olemata. Nii selle kui ka kogu sõjaeelse Eesti karskustöö marginaliseerumise ning oma rahvatervise eestvedaja positsiooni eugeenikaliikumisele loovutamise põhjuseks võib pidada karskusliikumise eemaldumist nii poliitilisest eliidist kui ka riigi fiskaalpoliitilistest eesmärkidest.
Eesti Arst 2012; 91(8):415–422