ÜLEVAADE – Aprill 2008

Kas antidepressandid on toimetud ravimid?

Autorid: Väino Sinisalu 

Artikli PDF

Sissejuhatus

„Eestis müüakse kümnete miljonite eest kasutuid antidepressante“ väideti Postimehe 2008. a 28. veebruari artiklis. Autor toetus 2008. a veebruarikuus avaldatud artiklile ajakirjas PLOS Medicine, kus Suurbritannia Hulli ülikooli teadlased jõudsid antidepressantide toimest avaldatud artiklite metaanalüüsil järeldusele, et antidepressantide toime depressiooni ravis ei erine oluliselt platseebo toimest, seda isegi raske depressiooni korral. See uudis on tekitanud nõutust nii arstide kui ka patsientide hulgas. On siis tõepoolest antidepressandid kasutud ravimid, nagu väidab ajaleht?

Eesti Arst 2008; 87(4)288−291