MITMESUGUST – Oktoober 2005

Kas eesti keel säilib teaduskeelena?

Autorid: Väino Sinisalu 

Artikli PDF

Sissejuhatus

„Kui ma nüüd kuulen jutte doktoriõppe üleviimisest inglise keelele ja väitekirjade kohustuslikust kirjutamisest inglise keeles, [–] siis tundub mulle, et Nõukogude aeg on klantsima löödud kuues tagasi tulnud. [–] …kui Eestis minnakse kallale eesti keele staatusele, siis selle tagajärjeks saab olla üksnes kultuuriliselt pidetu rahvas”. Nii kirjutas keeleteadlane Mati Hint selle aasta 21. septembri Postimehes.
Eelnevalt olid mitmed ajalehed avaldanud kirjatükke vajadusest üle minna ingliskeelsele doktoriõppele.

Eesti Arst 2005; 84 (10): 749–750