MITMESUGUST – Juuli 2006

Kas Eesti tervishoiukorraldus seab haigustele piire?

Autorid: Margus Lember

Artikli PDF

Sissejuhatus

Patsientide ja ka arstkonna seas on aeg-ajalt levitatud arusaama, justkui tervishoiukorraldus ning praegune finantseerimismehhanism on takistuseks inimeste arstimisel ning piiraks abivajajate pääsu abiosutajate juurde, pärsiks osutatava abi kvaliteeti või isegi selekteeriks abivajajaid selle järgi, millist haigust parajasti põetakse.

Eesti Arst 2006; 85 (7): 476–477