ÜLEVAADE – Aprill 2009

Kas hoolikas veresuhkrukontroll on piisav hoidmaks ära südameveresoonkonna tüsistusi 2. tüüpi diabeediga haigel? Eksperdihinnangud

Artikli PDF

Sissejuhatus

Valdaval osal (90%) suhkurtõve haigetest esineb 2. tüüpi diabeet. Selle levimus kasvab kogu maailmas: aastatel 1990–2005 kahekordistus haiguse esinemissagedus.

Eesti Arst 2009; 88(4):301−303