MITMESUGUST – September 2005

Kas korrastame tervishoiu tervist?

Autorid: Peeter Mardna

Artikli PDF

Sissejuhatus

Tervishoiu arengu ja korraldamisega oleme jõudnud ristteele – vaja on otsustada, kumba teed jätkata. Tuleb valida, kas tervishoiusüsteemi korraldamisel lähtuda praegu kasutada olevate vahendite hulgast või võtta arvesse inimeste tegelikud vajadused nii ambulatoorse kui ka statsionaarse ravi osas ning otsida selle rahuldamiseks vajalikku inim- ja materiaalset ressurssi.

Eesti Arst 2005; 84 (9): 640–644