ÜLEVAADE – Märts 2017

Kas kuulmisabivahendid pidurdavad kuulmislangusega patsientide kognitiivse võimekuse vähenemist?

Autorid: Lepplaan

Artikli PDF

Sissejuhatus

Nii dementsus kui ka kuulmislangus on eakate hulgas äärmiselt laialt levinud kroonilised haigused, mis on aladiagnoositud. Kuulmislanguse puhul on suur probleem rehabilitatsioonivahendite vähene kasutus. Artikli eesmärk on selgitada kuuldeaparaatide võimalikku mõju kognitiivse võimekuse parandamisele või halvenemise pidurdamisele.

Eesti Arst 2017; 96(3):145–147