MITMESUGUST – Juuni 2006

Kas panustamine ravimitesse on kulutus või investeering?

Autorid: Väino Sinisalu 

Artikli PDF

Sissejuhatus

Euroliidu tegevuse aluseks oleva Lissaboni strateegia eesmärk on tagada Euroopa konkurentsi võimelisus ja avatus, tõhus majandus- ja eelarvepoliitika ning kodanikulähedus. Viimastel aastatel on enam tähelepanu pööratud tööhõivele ja majanduskasvule ning töö tootlikkusele ja kvaliteedile. Nende eesmärkide saavutamiseks on vajalik välja töötada strateegiad igale majandusharule.

Eesti Arst 2006; 85 (6): 396–397