MITMESUGUST – Jaanuar 2008

Kas riigi järelevalvel tervishoiusektori üle on selge eesmärk ja tulemused?

Autorid: Liisi Uder

Artikli PDF

Sissejuhatus

Rahasumma, mis tervishoiusektorist 2007. aastal läbi käis, oli üle 12 miljardi krooni. Seetõttu on riigile ja üldsusele oluline teada, et avaliku sektori raha ka-sutatakse tervishoius sihipäraselt ning saadav tervishoiuteenus on kvaliteetne. Selleks on riik loonud järelevalvesüsteemid, mille toimimist hinnates leidis Riigikontroll, et praegusel järelevalvetegevusel pole selget eesmärki ning liiga väike osa järelevalvest tegeleb kvaliteedi tagamisega. Järelevalve käigus avastatud puuduste kõrvaldamises mitteveendumise ning erinevate institutsioonide nõrga koostöö tulemusena ei suudeta tagada järelevalvetegevuse mõju.

Eesti Arst 2008; 87(1):64−68

Eesti Arst 2008; 87(1):64−68