ÜLEVAADE – November 2011

Kasvajate tüvirakud – kas mõtteviisi muutus?

Autorid: Toivo Maimets

Artikli PDF

Sissejuhatus

Viimase neljakümne aasta jooksul on meie teadmised kasvajate geneetikast, onkogeenide ja kasvajate supressorgeenide olemusest ning tegevusmehhanismidest olulisel määral edenenud. Ometigi ei ole probleemi lõplikule lahendusele palju lähemale jõutud ning seetõttu otsitakse lisaks geneetilisele kontseptsioonile ka alternatiivseid vaatenurki. Kasvaja tüvirakkude kontseptsioon on uus võimalik lähenemine kasvajaprotsesside mõistmisele ja seetõttu ka diagnoosile ning ravile. Selle kohaselt ei ole kasvajad mitte niivõrd meie „geenide haigused“, vaid eelkõige häired rakkude individuaalses arengus. Kasvajate rakumass ei ole homogeenne, vaid koosneb erineval arenguastmel olevatest rakkudest ning vaid üsna väike osa neist, kasvaja tüvirakud, on need, kes kannavad edasi kasvaja fenotüüpi ning tekitavad metastaase. Artiklis on kirjeldatud kasvajate tüviraku kontseptsiooni konkreetse näite, rinnanäärmekasvaja kontekstis.

Eesti Arst 2011; 90(10):474–480