MITMESUGUST – Juuli 2003

Katre Maasalu – meditsiinidoktor

Artikli PDF

Sissejuhatus

5. märtsil 2003 kaitses Tartu Ülikooli arstiteaduskonna nõukogu ees doktoriväitekirja Katre Maasalu. Töö “Vanusest ja geneetilistest põhjustest tingitud luude kvaliteedi muutused ning nende kliiniline väljendumine Eestis” (“Changes in bone quality due to age and genetic disorders and their clinical expressions in Estonia”) valmis TÜ
traumatoloogia ja ortopeedia kliinikus professor Tiit Haviko juhendamisel. Väitekirja oponeerisid TÜ polikliiniku ja peremeditsiini õppetooli juhataja professor Heidi-Ingrid Maaroos ning TÜ lastekliiniku juhataja professor Tiina Talvik. Nõukogu üksmeelse otsusega tunnistati Katre Maasalu meditsiinidoktori kraadi vääriliseks,
kaitsmise hindeks osutus cum laude.