HAIGUSJUHT – September

Keratiidi-ihtüoosi-kurtuse sündroomi (KID) keratiidi uus ravivõimalus – haigusjuhu kirjeldus

Autorid: Mauring et al.

Artikli PDF

Sissejuhatus

Keratiidi-ihtüoosi-kurtuse sündroom ehk KID-sündoom (ingl keratitis-ichtyosisdeafness syndrome) on haruldane kaasasündinud ektodermaalne häire, mida iseloomustab nägemist ohustav sarvkesta epiteeli defektidest põhjustatud haavandumine ning vaskularisatsioon, kurtus ning erineva raskusastmega ihtüoos. Haigus võib juba varases lapseeas ohustada nägemist ning koos kuulmislangusega põhjustada olulise arengumahajäämuse. Spetsiifilist ravi KID-sündroomile ei ole, seetõttu on patsiendi multidistsiplinaarne käsitlus sümptomaatilise ravi määramise eesmärgil möödapääsmatu. Artiklis on esitatud KID-sündroomi keratiidi seni kirjeldamata ravivõimalus maatriksi regeneratsiooniteraapia ühenditega (ingl ReGeneraTing Agent, RGTA) ühe haigusjuhu näitel. Maatriksi regeneratsiooniteraapia ühendid on suhteliselt uus rühm ravimeid, mida kasutatakse eeskätt krooniliste sarvkestahaavandite raviks ning mis ideaalsel juhul viib kudede täieliku taastumiseni.

Eesti Arst 2018; 97(8):433–435