ÜLEVAADE – August

Kerge ajutrauma

Autorid: Sinisalu

Artikli PDF

Sissejuhatus

Kerge ajutrauma ehk kommotsioon on traumajärgne funktsionaalne ajutegevuse häire, mille puhul ei teki ajus makroskoopilisi struktuurseid muutusi. Kerge aju trauma diagnoositakse, kui kannatanul on trauma järel esinenud vähemalt üks järgmistest sümptomitest: teadvusekadu kuni 30 minutit, amneesia kuni 24 tunni vältel, mentaalsed häired, neuroloogilised ärajäämanähud, trauma raskus hinnatuna Glasgow’ koomaskaalal 30 minuti jooksul pärast traumat 13–15 palli. Raviks ordineeritakse füüsiline ja psüühiline rahu 3–5 päeva jooksul, seejärel suurendatakse aegamööda koormust. Enamikul patsientidest taanduvad ägedad vaevused ja sümptomid 2 nädala jooksul. Samas jäävad ligi pooltel patsientidel kommotsiooni järel umbes poole aasta vältel püsima kerged emotsionaalsed ja kognitiivsed häired ning suurenenud väsimus. Somaatiliste ja kognitiivsete häiretega kommotsioonijärgne sündroom esineb kuni 6%-l patsientidest. Viimaste aastate uuringutega on püütud leida võimalusi esile tuua kommotsioonijärgseid muutusi ajukoes MRT-uuringul ja kommotsiooni võimalikkust kinnitavaid biomarkereid verest.

Eesti Arst 2018; 97(7):370–374