MITMESUGUST – Juuli 2006

Kirurg Uno Ugandi 75

Artikli PDF

Sissejuhatus

Uno Ugandi on sündinud 22. juunil 1931. aastal Tallinnas. Tema isa oli eluaegne Nõmme kooliõpetaja, ema kodune. Juubilari koolitee algas 1937. aastal Nõmme Rahumäe algkoolist. Ta lõpetas Tallinna kehakultuuritehnikumi 1951. aastal, seejärel jätkas õpinguid Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonnas, pärast selle lõpetamist arstiteadus-
konna raviosakonnas. Üliõpilasena töötas Uno Ugandi 1958. aastal puhkenud poliomüeliidi epideemia ajal ligi kolm aastat Maarjamõisa haigla neuroloogia osakonna ravikehakultuuri kabineti juhatajana.