PÄEVAKORRAL – Detsember 2008

Kliinilised ravimiuuringud Eestis

Autorid: Alar Irs

Artikli PDF

Sissejuhatus

30. oktoobril toimus Tallinnas Ravimiameti ja Ravimitootjate Liidu korraldatud konverents „Eesti kliiniliste uuringute keskkonnana – täna ja homme“. Konverents käsitles kliinilisi ravimiuuringuid Eestis kahest vaatenurgast: kas uuringuid tehakse Eestis piisavalt hästi ning mida on võimalik teha, et Eesti oleks uuringute korraldamiseks atraktiivne koht.

Eesti Arst 2008; 87(12):916−918