ÜLEVAADE – Detsember 2003

Klodronaatpreparaadi kasutamine rinnavähi adjuvantravis

Autorid: Riina Kütner

Artikli PDF

Sissejuhatus

Rinnavähki haigestumine näitab kasvutendentsi enamikus arenenud riikides, kuid mitmes neist on õnnestunud viimasel kümnendil vähendada suremust. Täiustunud ravivõimalused mitte üksnes ei pikenda elulemust, vaid ka parandavad elukvaliteeti kaugelearenenud juhtudel. Klodronaadi kasutamine adjuvantravis võimaldab vältida luumetastaaside teket ja parandada üldist elulemust.