MITMESUGUST – Juuni 2005

Kognitiiv-käitumisteraapia kroonilise valu ravis

Autorid: Katrin Gross-Paju, Liina Sema

Artikli PDF

Sissejuhatus

Krooniline valu põhjustab inimese jaoks muutusi mitmes eluvaldkonnas. Valuga toimetulek ja selle ravi on pikaajaline protsess. Lisaks medikamentoossele ravile on viimasel ajal valuga toimetuleku kergendamiseks järjest enam kasutusele võetud erinevaid psühhoteraapia meetodeid. Kognitiiv-käitumusliku teraapia sihiks
on aidata patsiendil õppida tundma ning muutma moonutatud mõtlemist ja ebafunktsionaalset käitumist. Selle läbi saab parandada oma igapäevast toimetulekut ja psüühilist seisundit. Teraapia efektiivsus põhineb nii subjektiivsete, käitumuslike kui ka füsioloogiliste muutujate käsitlemisel.

Eesti Arst 2005; 84 (6): 433-435