ÜLEVAADE – Mai 2014

Kognitiivse seisundi hindamine neuropsühholoogias

Autorid: Margus Ennok, Liina Vahter, Kadi Epler, Mairi Männamaa, Kristo Burk, Liisi Kööts-Ausmees, Jaana Mägi, Ülla Linnamägi

Artikli PDF

Sissejuhatus

Kognitiivse seisundi hindamine pakub olulist lisainfot paljude neuroloogiliste ja psühhiaatriliste häiretega patsientide seisundi käsitlemisel. Hindamisel kasutatakse erinevaid teste ja katseid, analüüsides nii kvantitatiivseid tulemusi kui ka kvalitatiivset sooritust testide lahendamisel. See aitab täpsustada patsiendi vaimsete võimete taset, kognitiivsete kaebuste olemust ja neid tingivaid põhjusi ning seeläbi hõlbustab ravi planeerimist. Neuropsühholoogilised uuringud on olulised patsiendi funktsionaalse toimetuleku kindlaksmääramisel.Eesti Arst 2014; 93(5):276–280