HAIGUSJUHT – Aprill 2013

Kõhunäärme rebenenud pseudotsüstist põhjustatud keskseinandipõletik

Autorid: Edvard Garder, Ilmar Kaur, Tõnu Vanakesa, Asko Šeffer

Artikli PDF

Sissejuhatus

Pankrease pseudotsust on ägeda ja kroonilise pankreatiidi või pankreasetrauma üks võimalikke tüsistusi. Pankrease pseudotsust on amulaasi ja teiste pankrease ensüümide suure sisaldusega lokaliseerunud vedelikukogumik, mis on ümbritsetud fibrooskoelise seinaga ning mida ei vooderda epiteel (1).Pseudotsustid on ühenduses pankreasejuha süsteemiga kas otseselt või pankrease parenhuumi kaudu. Tekkepõhjuseks peetakse pankreasejuha rebenemist suurenenud surve tõttu, mille põhjuseks võib olla juha stenoos, juha ummistavad kivid või proteiinikämbud ning ägedast pankreatiidist tingitud pankreasenekroos (2, 3). Harva võivad pankrease pseudotsüstid laieneda ka keskseinandisse (4, 5). Sellisel juhul võivad nad tekitada pleura või perikardi efusiooni, kuid samuti võivad nad massiefekti tõttu põhjustada ka südame kompressiooni ning düsfaagiat (6, 7). Pankrease pseudotsustiga seoses on kirjeldatud ka väga harva esinevaid haigusjuhtumeid nagu pseudotsüsti ruptuuri portaalveeni (8), pseudotsüsti paiknemist alajäseme lihaste vahel kuni põlveõndlani (9) ning pseudotsüstist tingitud ülemise mesenteriaalarteri erosiooni ja sellest lähtunud seedetraktiverejooksu (10). Artikli kirjutamise ajendiks sai asjaolu, et mediastinaalsed pankreasest ürgnenud pseudotsustid on väga harvaks nähtuseks kogu maailmas. Pankrease pseudotsusti ruptuurist tingitud mediastiniiti on aga meile teadaolevatel andmetel varem kirjeldatud vaid väga üksikutel juhtudel.
Eesti Arst 2013; 92(4):217–221